Untitled Document
Yem Tesisleri
Kimya Tesisleri
Rendering Tesisleri
Elektrik Panoları
Diğer Prosesler


       
  Hammadde Kabul İşlemi

Yeni Araç Gelişi
Numune Alımı
Labaratuar Numune Kontrolü
Numunesi Kabul Edilen Aracın Tartımı
Giriş Fişinin Bastırılması
Boşaltma İstasyonuna Sevk
Aracın Boşaltılması
Aracın Çıkış Tartımı
Çıkış Fişinin Yazdırılması
Tartım Değerinin Sisteme Kaydı
Hammadde Transfer İşlemleri

Hammadde Tanımlanması ve Doğru Boşaltma Noktasının Seçimi (Dozajlama Hm, Likit Hm, Premiks Hm)
Boşaltma Çukurlarından Çelik Silo, Dozajlama
Siloları ve Ambarlara Hammaddelerin RFID ya da Scada İle Hammadde Transferi
Likit Tanklara ya da Günlük Tanklara Likit Hammaddelerin RFID ya da Scada İle Transferi
Blower Sistemi İle Mineral Maddelerin RFID ya da Scada ile Transferi
Saha İçerisindeki Hammadde Sirkülasyonları
Dozajlanan Hammaddelerin Öğütme,Pelet Üst Siloları, Toz Yem Siloları, Mamül Siloları ve Paketleme/Dökme Yem Hatlarına Transferi

  Raporlama / İzleme

Üretim, Alarm, Transfer Bölümlerinde Toplam 21 Adet Raporlama Modülü Vardır.
Scada Üzerinden Anlık Olarak İzlenen Tüm Sayısal Verilerin ( Akım, Sıcaklık, Hız, Vibrasyon, v.b.) Trend Olarak
İzlenebilemesi , Geçmişe Yönelik Farklı Formatlarda Raporlanabilmesi

Formülasyon İşlemleri

Formül Oluşturma
Aynı Ürün Grubuna Ait Sonsuz Revizyon Oluşturma
Brill v.b. Formül Programlarından Kusursuz Veri Aktarımı
Formülleri Aktif/Pasif Edilebilme
Günlük İmalat Planı Oluşturma
Oluşturulan Plan İçersinde Öncelik Tanıma
Her Bir Hammadde İçin Ayarlanabilir Hızlarda Hammadde Dozajlama
    Mamül İşlemleri

Dökme Yem Aracının Sipariş Fişine Göre Hazırlanması
Dökme Yem Aracına Çıkış Fişi Hazırlanması
Dökme Yem Aracına İrsaliye Hazırlanması
Otomatik Sevkiyat Modülü İle Paketleme Hatlarının Çalıştırılması
Yarı Mamül İşlemleri

Formülasyon Doğrultusunda Harmanlanan Hammaddelerin Öğütülmesi
Formülasyon Doğrultusunda Öğütülen Yarı Mamülün Müneral,Premiks ve Likit Hammaddeler ile Karıştırılması
Formülasyon Doğrultusunda Karıştırılan Yarı Mamülün Melaslanması
Formülasyon Doğrultusunda Hazırlanan Yarı Mamülün Sıcaklık,Akım,Kapasite Değerlerinde Peletlenmesi
Formülasyon Doğrultusunda Peletlenen Mamülün Granül Hale Dönüştürülmesi
      Dozajlama İşlemleri

Formülasyon Doğrultusunda Ana Dozajlama, Likit Dozajlama, Makro Dozajlama, Mikro Dozajlama Hammaddelerin Harmanlanması
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9